Поща за членовете на БАПРИЕ:

Дневен ред на срещата на БАПРИЕ

на 04.06.2011 г. в гр. Варна от 11:00 ч. в хотел АКВА

 

 1. Лекция на фирма 3М – ТЕМА "Project Management - изпълнение на проекти, фактори" - в рамките на 30 минути.

  - Основни стъпки при изпълнението на проекти
  - Анализ на критичните точки
  - Надежните решения - равносметка.

 2. Представяне на Асоциацията за подемни съоръжения, кранове и вишки - в рамките на 20 минути.

 3. Представяне на фирма за Светодиоди – НЕОН-ЕК ЕООД - в рамките на 20 минути.

 4. Доклад от срещата на ESF 19-20 Май 2011 г. в Хаселт, Белгия – Мариан Енев - в рамките на 20 минути.

 5. Издаване на браншови сертификати на фирмите преминали процедурата за сертифициране на членовете на БАПРИЕ. - Доклади от г-н Людмил Лалов - в рамките на 40 минути.

 6. Определяне работна (инициативна) група за органзиране на за срещата на ESF през месец Октомври 2011 г. в София.- в рамките на 60 минути.

6.1 Определяне членовете на работната група и делигиране на правата.

6.2. Определяне на туристицеската програма за срещата.

6.3 Определяне стратегия за реклама на срещата в медите, чрез което да се популяризира БАПРИЕ.

 1. Определяне работна (инициативна) група за органзиране на Изложението Print Imaging & Sign EXPO през 5-8 Октомври 2011 г. в София, под патронажа на БАПРИЕ - в рамките на 60 минути.

7.1 Определяне членовете на работната група и разпределение на задачите между всички Членове на БАПРИЕ.

7.2. Дискусия за провеждане на семинар по време на Изложението насочен към всички производтели на РИЕ.

- Лектори – платени или комерсиални

- Програма.

- Платен за масовата публика или безплатен

7.3. Дискусия за организиране на изложбена площ с фотоси на обекти изпълнени от членове на БАПРИЕ по време на Изложението и организиране на кът с реални демонстрации на изработка на РИЕ, насочени към всички производтели на РИЕ и шоу за крайните клиенти.

7.4 Дизайн и реализация на щанда на БАПРИЕ, съвместно с ESF – определяне на отговорностите

7.5 Дизайн и печат на рекламна Брошура на БАПРИЕ – определяне на отговорностите.

- Текстове – какво е БАПРИЕ, защо да станем членове, бъдеща стратегия

- Дизайн

- Отпечатване

7.6 Определяне стратегия за реклама на Изложението и срещата на ESF в медите, чрез което да се популяризира БАПРИЕ – най-главна цел привличане на възможно най-голям брой крайни клиенти и колеги от бранша да посетят Изложението.

- реклама по радиото – насочана към крайните клиенти и всчки колеги от Бранша

- реклама по билбордове - насочена към крайните клиенти и всчки колеги от Бранша

- реклама с малки транспаранти по време на Изложението - насочана изцяло към крайните клиенти

 1. Приемане на нови членове. - в рамките на 30 минути.

9. Доклад за членския внос- Мариан Енев.Дискусия за промяна нивата на членския внос за второто полугодие на 2011 г. – с цел привличане на по-голяма членска маса. - в рамките на 30 минути.