Поща за членовете на БАПРИЕ:

Борда на евопейската федерация на производителите на светлинни реклами посети гр.София от 06 до 08 Октомври 2011 г. по покана на БАПРИЕ.
Борда ( Президент: Люк Стигмън, Вицепрезидент: Роджър Пиърсън и Секретар: Питър Тимптън ) на евопейската федерация на производителите на светлинни реклами наскоро посети гр. София по покана на БАПРИЕ. Посетихме изложението PRINT, IMAGING & SIGN EXPO и производствените бази на няколко фирми "производители на светещи рекламни елементи" МАУС ; ХЕЕЛ ; Джусита ДЕС и бяхме впечатлени от професионализма на хората, които срещнахме.

Искаме да подчертаем, че производството и монтажа на "реклмани елементи" е сериозен проблем, който може да окаже въздейстие върху обществената безопасност. Според европейския закон има стандарти, на които рекламите трябва да отговарят, като EN50107 – част 1 IEC60598 и IEC60634.
Неспазването им може да доведе до електрически удар, пожар и опасност от срутване(падане на рекламата). Монтажниците на "реклами" трябва да имат нужната квалификация и опит и да спазват стандартите за монтаж. БАПРИЕ провежда контрол над членовете си, следи спазват ли се стандартите, както и това, да се предоставят качествени продукти на крайните клиенти.

Те обучават своя персонал и имат система за контрол на качеството, за да предоставят качествени продукти на пазара. ЕСФ помага на БАПРИЕ с обучителна програма. Като клиенти може да сте спокойни, работейки с тези производители. Можем да ви уверим, че българските "производители на светлинни рекламн", спазват всички европейски стандарти и норми.

Оригинално писмо