Поща за членовете на БАПРИЕ:

Новини


БАПРИЕ

Специализирана изложба PRINT, IMAGING & SIGN EXPO ще се проведе от 5 до 8 октомври 2011 г. в Интер Експо Център – София.Следващата среща на БАПРИЕ ще се проведе на 02.04.2011г. в град Пловдив от 11.00 часа, в хотел ЛайпцикГодишното отчетно-изборно събрание на БАПРИЕ се проведе на 15 Януари 2011г. в хотел Дедеман Принцес, гр. София.Стикер на БАПРИЕ - гаранция за качество!Фирмата победител в конкурса за лого на БАПРИЕ е "Ави – Дизайн" ООДДелегация на БАПРИЕ посетиха FESPA 2010 от 22 Юни до 26 Юни 2010г.


ESF


Следващата среща на ЕСФ ще се проведе в Хаселт, Белгия, на 19 и 20 Май 2011г.На 7-ми октомври беше проведена среща на ESF, в Атина.БАПРИЕ взе участие в срещата на ЕСФ в Мюнхен.Обновеният сайт на ESF е онлайн. Всички членове на БАПРИЕ ще имат достъп до документите в него, след като получат нужната информация за влизане в системата на нас.