Поща за членовете на БАПРИЕ:

Свържете се с нас!

Име на фирма:
Лице за контакти:*
Вашият e-mail:*
Вашият телефон:*
Вашето запитване:*
 

Банкова сметка на асоциацията

Банка: Pro Credit Bank
Титуляр: СДРУЖЕНИЕ БАПРИЕ
BGN IBAN: BG41 PRCB 9230 1032 3041 14