Поща за членовете на БАПРИЕ:

ОБЩА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАПРИЕ


Уважаеми колеги каним Ви да присъствате на 19.11.2011 в гр. Стара Загора, хотел "Верея" от 10:00 ч.
Дневен ред на отчетно събрание на БАПРИЕ на 19. 11. 2011 г. гр. Стара Загора, вхотел "Верея":
1. Представяне на фирмите гости
2. Представяне на БАПРИЕ – М. Енев
3. Разискване на предложение на следващата среща да се покани ценовик, който да разясни как да се правят оферти.
4. Представяне на инж. Гергана Рангелова
5. Доклад за провеждането на срещата на ESF през м. Октомври в София
6. Разискване на предложение на следващата среща да се дискутира наредбата за РИЕ и да се излезе с ново проектно предлажение за единна национална наредба.
7. Обсъждане на изложението
8. Представяне на фирми, проявили желание за членство в БАПРИЕ.
9. Предложение за изключване на следните фирми от БАПРИЕ.
10. Предложение да се изпратят оригиналните фактури на изключените членове
11. Предложение по изменение на процедурата за БКРИЕ
12. Доклад на Лалов за сертифициране: "Медия Дизайн" "Ракомс-2" ООД
13. Предложение да се направи каталог с технологичните възможности на членовете с оторизиран достъп в интернет
14. Да се направи по-обширен доклад за сертифициращата фирма
15. Обсъждане за секретар
16. Календар – дата за следващото събрание 21.01.2012 г.